top of page

De cursussen binnen eenzelfde gezin (woonachtig op hetzelfde adres) mogen opgeteld worden.

Deze lidgelden zijn geldig voor een heel TWIST jaar (september 2023 – mei 2024) en zijn inclusief verzekering.

Bij Kleuterexpressie & Kinderdans kan er uitzonderlijk gekozen worden voor een halfjaarlijkse betaling.

Let op: productiegroepen hoort apart geteld te worden: 155€

bottom of page