Kampen

Kampen 2017-2018

Voor al onze kampen mogen ook niet twist-leden deelnemen!

Hoe inschrijven?

Mail jouw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer door naar info@twistvzw.be

Betaling?

Cash betalen in de lessen of via overschrijving naar 001-6024451-51

(Vermeld hierbij uw naam + het type kamp)